περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
1922-2022
5η Συνάντηση Μονοπατιών
Newsflash
Slider
Ανοικτές Δημόσιες Διαδικασίες
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Διαρκές Συνέδριο 2022
Ειδήσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις και Δράσεις
Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Κέντρου
Εκδόσεις
Επικαιρότητα
Εσπερίδες
Οικονομικά Στοιχεία Δήμου
Ομιλίες Εσπερίδων
Πολιτική Προστασία
Προμήθειες - Έργα - Μελέτες
Προσλήψεις
Τετάρτη, 29 Μαΐου | 10:26μμ

Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του Άρθρου 24, Ν.2130/93 (Μεταβίβαση ακινήτων – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ)

13.01.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληροφορίες: κος Γκαϊδατζής Σωτήρης
Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,
ΤΚ 16121, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010761

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 24, Ν.2130/93
(ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΑΠ)

Σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.2190/93 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 4915/2022 ΦΕΚ 63/24-03-2022 τ. Α’ και το άρθρο 76 του Ν.4921/2022 ΦΕΚ 75/18-04-2022 τ. Α’, σας ενημερώνουμε ότι:

1) Για την έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ απαιτείται αρχικά να κλείσετε ραντεβού στα τηλέφωνα 2132010754 (κα Παπαλάκη) η 2132010755 (κα Σακελλαρίου). Κατά την προσέλευσή σας στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας την ημερομηνία και ώρα που έχετε κλείσει το ραντεβού, χρειάζεται να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) τελευταίος λογαριασμός ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του.
β) συμβόλαιο κυριότητας του ακινήτου.
γ) έκθεση τακτοποίησης αυθαίρετου κτίσματος, εφόσον υπάρχει αυθαίρετο (π.χ. ημιυπαίθριος χώρος).
δ) φωτοτυπία ταυτότητας αιτούντος.
ε) εξουσιοδότηση από έναν εκ των ιδιοκτητών, σε περίπτωση που ο προσερχόμενος δεν έχει σχέση ιδιοκτησίας με το ακίνητο.

2) Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υπαχθείτε στις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.4921/22, που μεριμνά για τις περιπτώσεις μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων χωρίς την έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ, οφείλετε να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:
α) κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνετε ότι θέλετε να υπαχθείτε στις διατάξεις του νόμου περί καταβολής του 3 ο/οο ( 3 τοις χιλίοις) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση πιθανής οφειλής. Στη δήλωση πρέπει να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να μπορεί ο Δήμος να εκκαθαρίσει την υπόθεση εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κατάθεση της εγγύησης, όπως προβλέπει το άρθρο 19 του Ν.4915/2022. Αυτά τα δικαιολογητικά αναφέρονται ανωτέρω, στην περίπτωση 1 (συνοπτικά: εξοφλημένος λογαριασμός ρεύματος, συμβόλαιο, τακτοποίηση αυθαιρέτου).
β) κατάθεση στον λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Eurobank που φέρει IBAN GR3702602860000160200285708 της εγγύησης 3 ο/οο ( 3 τοις χιλίοις) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Ως αιτιολογικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρετε τη διεύθυνση του ακινήτου, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου και τις λέξεις «ΕΝΑΝΤΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΠ». Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι οικόπεδο, η δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ποτέ, θα αναφέρετε τη διεύθυνση και την επιφάνεια του ακινήτου σε τμ. Την κατάθεση κάνει είτε ο μεταβιβάζων, είτε ο αποκτών.
γ) αποστολή στο Δήμο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του αποδεικτικού πληρωμής, το οποίο επέχει και θέση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής είναι η papalaki@kessariani.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση sakellariou@kessariani.gr. Στο μήνυμά σας πρέπει να αναφέρετε τον λόγο της αποστολής (π.χ. αποδεικτικό κατάθεσης εγγύησης 3 ο/οο έναντι έκδοσης βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για το ακίνητο της διεύθυνσης με αρ. παροχής και ιδιοκτήτες τους ). Επίσης, θα μας κοινοποιείτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και το IBAN λογαριασμού στον οποίο επιθυμείτε να σας καταθέσει ο Δήμος τυχόν επιστροφή ποσού μετά την εκκαθάριση της υπόθεσης.

                                                                          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                                                ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                                                       ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                                                                                      ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο